Prague Leaders

0
Description

Déle než rok jsem zajišťoval grafickou přípravu prestižního titulu Prague Leaders z prostředí české politické a byznys scény.

Provedené práce:
  • zlom
  • dtp
  • předtisková příprava
  • příprava digitální verze
Date

7.3.2014

Categories
  • Tisk