Prague Leaders

0
...

Déle než rok jsem zajišťoval grafickou přípravu prestižního titulu Prague Leaders z prostředí české politické a byznys scény.

Provedené práce:
  • zlom
  • dtp
  • předtisková příprava
  • příprava digitální verze
Datum

7.3.2014

Kategorie
  • Tisk